Congres 'Zoek het uit' (31 januari 2019)

Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg dat Vilans op verzoek van het ministerie van VWS, samen met de academische werkplaatsen, uitvoert. Dat gebeurt enerzijds door duidelijker te maken wat er leeft in de praktijk en waar dus onderzoeksbehoefte aan is, anderzijds door resultaten van wetenschap eenvoudiger beschikbaar te stellen aan de praktijk.

Organisatie

Afgelopen donderdag vond in dit kader het congres ‘Zoek het uit’ plaats, met 500 bezoekers. De Organisator heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan de organisatie van dit congres.

Terugblik

Vilans kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. De deelnemers kregen veel nieuwe inzichten. Neem het begrip ‘nieuwe kwaliteit’ van Jan Kremer: samen leren en verbeteren en zijn oproep om vooral ‘vage doelen’ te stellen, omdat die ruimte bieden voor creativiteit, morele dialoog en een lerende cultuur. Wat te denken van de wijze woorden van ervaringsdeskundige Vincent Ohlrichs: ‘Sluit niks uit, gebruik alle hulpmiddelen, maar maak ook vijf of tien minuten tijd vrij om de vraag achter de vraag te achterhalen en naar de persoon te kijken.’ Tommie Niessen, beter bekend als Tommie in de zorg, pleitte voor meer vrijheid voor de zorgprofessionals: ‘Gaat het goed, dan leer je ervan. Gaat het niet goed, dan leer je daar ook van’.

‘Het platstgetreden paadje’

NRC-journalist Japke-d Bouma ging tot grote hilariteit van de zaal in op de ergste jeukwoorden in de zorg en liet zo zien hoe belangrijk is dat wetenschap en praktijk ook dezelfde taal spreken. Haar top 3: verkleinwoordjes (‘Nooit meer onderbeurtje zeggen’), de cliënt centraal (‘Het platstgetreden paadje uit de marketing’) en iemand in zijn kracht zetten (‘Als het iemands kracht is om de hele dag niets uit te voeren, moet je die mensen dan ook in hun kracht zetten?’).

Bekijk voor een volledige terugblik het speciale congresmagazine. (https://zoekhetuit.verslagvandedag.nl/)

catering_583 catering_583
Panel_360 Panel_360
registratie_053 registratie_053
vragenknop_542 vragenknop_542
actief_702 actief_702
NBC_715 NBC_715